ดอกเบี้ย

หลักกฎหมายที่เกี่ยว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา มาตรา 407 บุคคลใดได้กระทำการอันใดตามอำเภอใจเหมือนหนึ่งว่าเพื่อชำระหนี้โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระ ท่านว่าบุคคลผู้นั้นหามีสิทธิจะได้รับคืนทรัพย์ไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 1747/2552 การที่ผู้กู้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 2 ต่อเดือนและเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 654 แต่ก็เป็นเรื่องที่ชำระด้วยความสมัครใจโดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีความผูกพันที่ต้องชำระจึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกคืน (และฎีกาที่ 99 / 2515 ,1759/2545)

Facebook Comments (แสดงความคิดเห็น)

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!