กล่องสุ่ม

กล่องสุ่ม คือ อะไร

คือการขายสินค้าที่คละไว้ในกล่อง ซึ่งผู้ซื้อไม่รู้ว่าข้างในกล่องนั้นมีอะไรบ้าง โดยมีแนวคิดมาจาก ถุงโชคดี หรือ Lucky bag หรือ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ฟุกุบุคุโระ

ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ไม่ได้ให้คำนิยาม คำว่า “การพนัน” ว่ามีความว่าอย่างไร และ ไม่ได้บัญญัติคำว่า “กล่องสุ่ม” ไว้ใน บัญชี ก หรือ บัญชี ข อีกทั้งไม่มีกฎกระทรวง กำหนดว่า กล่องสุ่ม เป็นการเล่นที่มีลักษณะคล้าย การเล่นตามบัญชี ก หรือ ข เมื่อเปิดดูทุกมาตราแล้ว ไม่มีมาตราใด กำหนดว่า การซื้อขายกล่องสุ่ม เป็นความผิด

นอกจากนี้กฎหมาย พ.ร.บ.การพนัน ยังเป็นกฎหมายเก่าที่ไม่ได้รับการแก้ไขเลย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2478

หลักการของกฎหมายอาญา คือ ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย หรือ ภาษาลาติน ว่า (Nullum crimen, nulla poena sinelege) และ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 ก็บัญญัติว่า บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

แม้มี แนวคำพิพากษาฎีกา ตีความคำว่า การพนันไว้ แต่คำพิพากษาศาลฎีกา ไม่ใช่กฎหมาย จึงนำเอาคำพิพากษาศาลฎีกามาใช้เอาผิดและลงโทษ ผู้ขายกล่องสุ่มไม่ได้

ดังนั้น การขายกล่องสุ่ม จึงไม่ผิดกฎหมาย พ.ร.บ.การพนัน แต่อย่างใด แถมเป็นการส่งเสริมการขาย และทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ด้วย

หากจะเอาผิดคนขายกล่องสุ่ม ในปี พ.ศ.2564 โดยใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ซึ่งเป็นกฎหมายเก่าแก่ที่ไม่ได้มีการแก้ไขเลย คงไม่ยุติธรรม สำหรับ โลกในยุคปัจจุบัน

แต่ถ้าหาก ผู้ขายสินค้า จัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะทำได้ ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50 บาท ขึ้นไปจนถึง 2,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 8 ประกอบมาตรา 14

การขายสินค้า ที่บรรจุใส่ในกล่อง โดยผู้ขายเป็นคนเลือกของใส่กล่องเอง โดยก่อนขาย ไม่ได้บอกว่าจะแถมของให้ หรือ ให้รางวัลแก่ผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อก็ยอมรับเอาสิ่งของที่อยู่ในกล่อง แบบนี้ไม่เป็นความผิด ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 แต่อย่างใด

แต่ถ้า ผู้ขายจัดให้มีของแถม หรือรางวัล แม้ไม่ได้ประกาศว่าจะแจกของแถม แต่โดยเจตนาของผู้ขายประสงค์จะแจกของแถมในกล่องสุ่ม เมื่อ กล่องสุ่มถูกส่งไปถึงมือ ผู้ซื้อ แล้วผู้ซื้อรู้ว่ามีของแถม อยู่ในกล่องสุ่ม แล้วผู้ซื้อโพสต์ลงโซเซียล แบบนี้ คนทั่วไปย่อมรู้กันไปทั่วว่า ผู้ขายมีการสุ่มแจกของแถม หรือให้รางวัล แล้ว หากผู้ขายจะ จะนำกล่องสุ่มซึ่งมีของแถม มาขายในครั้งต่อๆ ไป ก็พึงระวัง ว่านั่นหมายถึง คนซื้อเขาซื้อกล่องสุ่มเพราะเขาหวังของแถมซึ่งอยู่ในกล่องสุ่ม นั้น ซึ่งเป็นการที่ผู้ขายจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยวิธีทำกล่องสุ่ม หากไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงาน อาจจะเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 ได้

ดังนั้น เพื่อความราบรื่นในการประกอบธุรกิจค้าขาย ไม่ใช่วัวหายแล้วล้อมคอก ถ้าจะจัดให้มีของแถม หรือรางวัล ในกล่องสุ่ม ควร ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ก่อน เสมอ

ดาวน์โหลด พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 ที่นี่

รับว่าความทั่วประเทศ

Add Friend

Facebook Comments (แสดงความคิดเห็น)

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!