กฎหมายคุ้มครองผู้ค้ำประกัน

เจอกันบ่อยนะครับ ไม่ว่า จะเป็นค้ำประกันเงินกู้ ค้ำประกันรถ ค้ำประกันบ้าน เมื่อผู้ค้ำประกันถูกฟ้องยังศาลแล้ว ผู้ค้ำประกันจะมีสิทธิอะไรตามกฎหมาย พอจะสู้เจ้าหนี้ได้บ้าง ที่รู้ๆ กัน คือฝ่ายเจ้าหนี้ มีทั้งลายเซ็นต์ มีเอกสารทุกอย่างครบถ้วน ส่วนใหญ่เจ้าหนี้มักจะเขียนสัญญาอุดช่องโหว่ของกฎหมายไว้ แต่เจ้าหนี้มักจะพลาดเกี่ยวกับการปฏิบัติในภายหลัง ซึ่งผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ถือเป็นหมัดเด็ดที่ผมใช้เป็นประจำ

1.พลิกดูการ์ดประวัติชำระหนี้ของลูกหนี้ชั้นต้น ว่า ผิดนัดเมื่อใด แล้ว หลังจากผิดนัดแล้ว เจ้าหนี้มีการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ชั้นต้นต่อมาอีก หรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าเจ้าหนี้ไม่ถือกำหนดเวลาตามสัญญาเป็นสาระสำคัญแล้ว ถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลา เจ้าหนี้จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ลูกหนี้ชั้นต้นชำระหนี้ก่อน ถ้าลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระจึงจะถือว่าลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัด

2.ให้พลิกดูเอกสารท้ายคำฟ้อง “หนังสือทวงถามหรือบอกเลิกสัญญา” ครับ ว่า ลงวันที่เดียวกัน ทุกฉบับหรือไม่ ถ้าลงวันที่เดียวกัน หวานปากครับ เพราะเจ้าหนี้อาจจะพลาดเรื่องของการบอกกล่าวผู้ค้ำให้ถูกต้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 686 ครับ โดยต้องบอกกล่าวผู้ค้ำประกันหลังจากลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดแล้ว สมมติในหนังสือบอกกล่าว ให้เวลาลูกหนี้ชั้นต้น ชำระหนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เจ้าหนี้จะต้องรอให้ครบเวลา 30 วันนั้นก่อน ถ้าลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้ จึงจะถือว่าลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัด แล้ว เจ้าหนี้จึงจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ค้ำประกันทราบถึงการผิดนัดของลูกหนี้ชั้นต้นภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ชั้นต้นผิดนัด ถ้าในหนังสือบอกกล่าว ลงวันที่เดียวกันแสดงว่า ลูกหนี้ชั้นต้นยังไม่ผิดนัดเลย แต่เจ้าหนี้ก็ส่งหนังสือฉบับเดียวกันไปยังผู้ค้ำประกันแล้ว จึงถือว่า การบอกกล่าวผู้ค้ำไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ย และ ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์ และเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย มีโอกาสที่ศาลจะยกฟ้องได้

3.พลิกดูคำขอท้ายฟ้อง ประเภทขอให้ร่วมกันรับผิดชำระหนี้ตามฟ้อง เจตนารมณ์ของกฎหมายค้ำประกันที่แก้ไขใหม่ ส่วนหนึ่ง ก็เพื่อไม่ให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ชั้นต้น ดังนั้น คำขอในลักษณะนี้ จึงขัดต่อกฎหมาย สภาพแห่งคำขอไม่อาจบังคับได้ มีโอกาสที่ศาลจะยกฟ้องได้เช่นกัน

ดังนั้นหากถูกฟ้อง จึงควรยื่นคำให้การให้ถูกต้องตรงประเด็น ซึ่งหากท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ก็สามารถทำคำให้การด้วยตนเองได้ แต่หากไม่มีเวลา ก็จำเป็นต้องใช้ ทนายความเข้ามารับงานตรงนี้

รับว่าความทั่วประเทศ

Add Friend

Facebook Comments (แสดงความคิดเห็น)

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!