บริการทนายความออนไลน์ ปรึกษา วางแผน ดำเนินคดี

พลานุภาพทนายความ

บริการทนายความ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร บริการด้านนิติกรรมสัญญา บริการที่ปรึกษา บริการด้านการบังคับคดี บริการดำเนินคดีทุกประเภท

ความสำคัญของทนายความ

กฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกคนต่างใช้ชีวิตประจำวัน มุ่งหน้าทำมาหากิน มีหน้าที่การงาน ประกอบธุรกิจ ค้าขาย ดำเนินกิจการต่างๆ มีเรื่องราวข้อเท็จจริงต่างๆ สลับซับซ้อน ซึ่งทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย บางครั้งเผลอตัดสินใจทำอะไรลงไป โดยไม่ทันคิดว่า กฎหมายได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ไว้ว่าอย่างไร เมื่อประสบปัญหาต่างๆ กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไป เกิดข้อพิพาทเป็นคดีความต่างๆ ขึ้นมามากมาย บางครั้งกฎหมายให้สิทธิไว้แล้ว แต่หากใช้สิทธิไม่ถูกทางก็ไม่ได้รับผลตามกฎหมาย จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายโดยตรง อย่าง ทนายความ คอยแนะนำแนวทาง เพื่อให้การต่างๆ เป็นไปตามครรลองของกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ธุรกิจ หน้าที่การงาน เติบโตอย่างมั่นคง ช่วยป้องกัน หรือลดปัญหา ขจัดข้อโต้แย้ง ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น สืบต่อไป

บริการของเรา

ทนายความคดีแพ่ง

บริการรับดำเนินคดีแพ่ง พิทักษ์สิทธิตามกฎหมายแพ่ง เช่น เรื่องที่ดิน เรื่องครอบครองปรปักษ์ แต่งตั้งผู้จัดการมรดก เรื่องผิดสัญญาทุกประเภท เรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย เพิกถอนนิติกรรมต่างๆ ติดตามเอาทรัพย์คืน สิทธิครอบครอง เรื่องแบ่งมรดก ฟ้อง ยื่นคำให้การ ฟ้องแย้ง ร้องสอด ร้องใช้สิทธิทางทางศาล คัดค้านคำร้องต่างๆ ไกล่เกลีย สืบพยาน อุทธรณ์ ฎีกา และ ขอให้พิจารณาคดีใหม่

ทนายความคดีอาญา

ฝ่ายผู้เสียหาย หากมีบุคคลใดกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา นอกจากผู้เสียหายจะมีสิทธิร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ยังมีสิทธิฟ้องคดีอาญาได้เองต่อศาลที่มูลคดีเกิด และยังมีสิทธิขอร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการได้ด้วย ทางเรามีบริการดำเนินคดีอาญา ทุกข้อหา ความผิด เช่น ฉ้อโกง พรบ.คอมพิวเตอร์ หมิ่นประมาท พรบ.เช็ค พรบ.ทวงถามหนี้ แจ้งความเท็จ เบิกความเท็จ ฯลฯ

ฝ่ายผู้ต้องหา หรือจำเลย เมื่อถูกจับ มีสิทธิให้การหรือไม่ให้การใดๆ ก็สามารถทำได้ ที่สำคัญมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความได้ หากยังไม่มีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าผิด ผู้ต้องหา หรือจำเลย ก็ยังบริสุทธิ์อยู่ ซึ่งภาระในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตกแก่ฝ่ายโจทก์ หรือ ผู้กล่าวหา ทางเราจึงมีบริการรับว่าความในคดีอาญา ฝ่ายผู้ต้องหา หรือจำเลย ในการ รวบรวมพยานหลักฐานสอบข้อเท็จจริง เข้าพบให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน วางแผนการดำเนินคดี ยื่นคำให้การต่อสู้คดี ว่าความในชั้นศาล อุทธรณ์ ฎีกา จนกว่าจะได้รับความเป็นธรรม

ทนายความด้านนิติกรรมสัญญา

ในการจัดทำเอกสารสัญญาต่างๆ ให้สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย จำเป็นต้องใช้ความรู้รอบด้าน และประสบการณ์ในการดำเนินคดี เพราะในแต่ละกิจการ มีข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน การร่างสัญญาจึงมีความจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อป้องกันปัญหา หรือ เมื่อเกิดข้อโต้แย้งแล้ว สามารถใช้สัญญาบังคับกับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ ทางเรา จึงมีบริการ ร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมายทุกชนิด ตรวจสอบข้อสัญญา ตีความข้อกฎหมาย ตีความเจตนา จัดทำบันทึกข้อตกลง ต่างๆ

ทนายความคดีแรงงาน

การใช้แรงงาน มีกฎหมายคุ้มครอง บางครั้งลูกจ้างอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเลิกจ้างบ้าง ไม่จ่ายค่าจ้างบ้าง ถูกไล่ออกโดยไม่เป็นธรรมบ้าง และอีกหลายกรณี การจะได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย นอกจากลูกจ้างสามารถร้องเรียนได้ที่กรมแรงงานแล้ว ลูกจ้างยังมีสิทธิดำเนินคดีด้วยตนเองได้ โดยทางเรามีบริการ ดำเนินคดีต่อศาลแรงงาน และบริการติดต่อเจรจาไกล่เกลี่ย ตลอดจน บังคับคดี ยึดทรัพย์ อายัดเงิน ของนายจ้าง เพื่อนำชำระหนี้ให้ลูกจ้าง

ทนายความคดีปกครอง

บางครั้งประชาชน ไปติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น ไปขออนุญาต ไปขอจดทะเบียนต่างๆ แต่ได้รับการปฏิเสธจากหน่วยงานที่ไปติดต่อ หรือในบางครั้ง หน่วยงานที่ไปติดต่อทำงานล่าช้าเกินสมควร หรือมีการออกกฏ คำสั่ง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย จนทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เช่น สัญญาทำถนน สัญญาบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องในทางปกครอง ในการคัดค้านคำสั่งทางปกครองดังกล่าว จำต้องอุทธรณ์คำสั่ง หรือ ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ทางเราจึงมีบริการ อุทธรณ์คำสั่ง หรือ ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เรียกค่าเสียหาย จากหน่วยงานราชการ ต่างๆ จนถึงที่สุด

ทนายความคดีครอบครัว

ครอบครัว เป็นสถาบันพื้นฐานของสังคม หากสามี ภริยา พ่อ แม่ ลูก อยู่ด้วยกัน อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน รู้สิทธิ และหน้าที่ระหว่างกัน มีความรัก สามัคคีกัน สังคม ประเทศชาติก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุข แต่ในความเป็นจริง บ่อยครั้งที่บุคคลในครอบครัว ไม่รู้สิทธิหน้าที่ระหว่างกัน มุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน หรืออาจจะเป็นเพราะบุคคลที่สาม เข้ามา ทำให้ครอบครัว แตกแยก ปัญหาที่ตามมา คือ รายได้ของครอบครัวลดลง ลูกไม่ได้รับการเลี้ยงดูตามกฎหมาย ด้อยโอกาสทางการศึกษา หนักสุดถึงขั้นทำร้ายกัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อสังคม และประเทศชาติ อย่างยิ่ง เราจึงมีบริการดำเนินคดี ด้านการหย่า การรับรองบุตร การไม่รับเด็กเป็นบุตร การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู การแบ่งสินสมรส เรียกค่าเสียหายจากชู้ ค่าทดแทน ต่างๆ อำนาจปกครอง เป็นต้น

ทนายความทวงถามหนี้

การทวงหนี้ปัจจุบันมีกฎหมายควบคุม ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 บางครั้งเผลอทำผิดไปโดยไม่รู้ตัว เช่น ไปทวงหนี้ตอนกลางคืน ไปทวงหนี้ต่อบุคคลอื่่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ของตนเอง เป็นต้น ซึ่งแทนที่จะได้รับชำระหนี้ อาจจะถูกฝ่ายลูกหนี้หัวหมอ แจ้งความดำเนินคดีเป็นคดีอาญาได้ ดังนั้น เราจึงมีบริการ ออกหนังสือ ทวงถามหนี้ บอกกล่าว ทวงถาม หรือที่เรียกว่าออกโนติส ด้วย

ทนายความสืบค้นพยานหลักฐาน

เมื่อจะนำคดีไปสู่กระบวนการตามกฎหมาย สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ พยานหลักฐานทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร พยานบุคคล พยานวัตถุ รวมถึงผู้เชียวชาญในด้านต่างๆ ถ้าขาดตกบกพร่องอาจทำให้แพ้คดี ไปโดยไม่คุ้มค่า เราจึงมีบริการสืบค้นหาพยานหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทนายความบังคับคดี(ฝ่ายเจ้าหนี้)

แม้ศาลตัดสินมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว แต่หากฝ่ายลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ก็ได้เพียงกระดาษเก็บไว้ ยิ่งเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ของลูกหนี้อยู่ในมือ ยิ่งลำบาก เพราะไม่รู้จะทำอย่างไรให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ เราจึงมีบริการ สืบหาทรัพย์สิน ยึดทรัพย์ อายัดสิทธิเรียกร้อง และดำเนินการบังคับคดี ตามกฎหมาย เพื่อรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ นำมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

ทนายความบังคับคดี(ฝ่ายลูกหนี้)

ฝ่ายลูกหนี้ บางคนไม่รู้ว่าตนถูกฟ้อง รู้ตัวอีกที ตอนเจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศยึดทรัพย์แล้ว ซึ่งกระบวนการต่างๆ ในชั้นบังคับคดี มีระยะเวลาจำกัด หากดำเนินการไม่ถูกต้อง ก็จะเสียสิทธิ ถูกนำทรัพย์สินไปขายทอดตลาด เราจึงมีบริการดำเนินการต่างๆ ในชั้นบังคับคดี เช่น ร้องขอพิจารณาคดีใหม่ ร้องขัดทรัพย์ ขอกันส่วนทรัพย์ เพิกถอนการขายทอดตลาด ของดการบังคับคดี ขอเลื่อนการขายทอดตลาด ขยายระยะเวลาต่างๆ ติดต่อเจรจา ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาวางแผนดำเนินคดี
ขอใบเสนอราคา

error: Content is protected !!