เกี่ยวกับเรา

เราเป็น ทนายความ วิชาชีพ ประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายมากกว่า 10 ปี บริการ รับว่าความทุกประเภทคดี ทั่วประเทศ เรามีปณิธานอันแน่วแน่ ว่า ประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิเข้าถึง บริการด้านกฎหมาย ได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงเป็นที่มาในการสร้างเว็บไซต์นี้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารสะท้อนปัญหา หาทางออกร่วมกัน ตามหลักนิติธรรม

ด้วยสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคปัจจุบัน เช่น โรคติดต่อต่างๆ กำลังระบาด ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหามลภาวะต่างๆ ผู้คนจึงไม่ค่อยได้สัมผัสใกล้ชิดกันโดยตรง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ดังกล่าว ทางเราจึงได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทนายความผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้สื่อ มัลติมีเดีย โปรแกรม และ แอ็ปปลิเคชั่นต่างๆ ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

พี่น้องประชาชนทุกคน สามารถ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเป็นตัวตนของเราได้ ตลอดเวลา ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความภูมิใจ

สำนักงานพลานุภาพทนายความ

***รับว่าความทุกประเภทคดีทั่วประเทศ*** 

*โดยทนายความวิชาชีพ* 

*หัวหน้าสำนักงานว่าความเอง*
                               
 
สำนักงานทนายความมาตรฐาน
                                               
 
รับว่าความทั่วประเทศ
 

Facebook Comments (แสดงความคิดเห็น)
error: Content is protected !!