บริการทนายความรับว่าความคดีทุกประเภท ทั่วราชอาณาจักรไทย ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมานับ 10 ปี พร้อมพิทักษ์สิทธิ อำนวยความยุติธรรม เพื่อพี่น้องประชาชนทุกคน ครับ

         ด้วยสถานการณ์โควิด 19 กำลังระบาด ทางสำนักงาน จึงเปิดให้บริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางด้านกฎหมายได้สะดวก โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน ปรึกษาเรากดที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ 

บริการรับว่าความ

จ้างทนาย

รับว่าความทุกประเภทคดี ทั้งคดีแพ่ง อาญา ปกครอง แรงงาน ภาษีอากร คดีล้มละลาย ทุกชั้นศาล เป็นฝ่ายโจทก์หรือจำเลย ก็ทำได้ โดยทนายความวิชาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 

บริการทวงถามหนี้

รับทวงถามหนี้

ปัจจุบันการทวงถามหนี้มีกฎหมายควบคุม หากทวงหนี้โดยไม่รู้หลักเกณฑ์ อาจจะต้องถูกลูกหนี้แจ้งความดำเนินคดี แทนที่จะได้รับการชำระหนี้ กลับได้คดีมาแทน เราจึงมีบริการทวงถามหนี้โดยทนายความผู้มีประสบการณ์

บริการสืบทรัพย์/ยึดทรัพย์/อายัดสิทธิเรียกร้อง

ยึดที่ดิน

บางครั้งเจ้าหนี้ได้เพียงคำพิพากษาถือไว้ แต่ลูกหนี้ยังไม่จ่ายหนี้ นานวันเข้าจะขาดอายุการบังคับคดี ซึ่งต้องทำภายใน 10 ปี จะสืบหาทรัพย์สินก็ยากลำบาก สำนักงานเรามีบริการสืบหา ยึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิเรียกร้อง ดำเนินคดี แพ่ง อาญา กับลูกหนี้ 

บริการทนายความประจำ รายเดือน/รายปี

ในการประกอบธุรกิจการงานทุกอย่าง ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ซึ่งกฎหมายออกใหม่ทุกวัน แต่ประชาชนอาจจะไม่รู้กฎหมาย จึงต้องอาศัยทนายความผู้มีวิชาชีพด้านกฎหมาย คอยให้คำปรึกษา เพื่อป้องกัน ควบคุม ดูแล ให้กิจการต่างๆ เติบโตอย่างมั่นคง จึงจำเป็นต้องมีทนายความประจำ

บริการด้านนิติกรรมสัญญา

การทำสัญญากู้ยืมเงิน

รับร่างสัญญา จัดทำบันทึกข้อตกลงต่างๆ เช่น บันทึกแบ่งมรดก สัญญาก่อนสมรส สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ  สัญญาซื้อขาย สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน พินัยกรรม และเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ

บริการการจดทะเบียน และขออนุญาต

รับจดทะเบียน

เช่น ขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ขอตรวจค้น คัดถ่ายเอกสารต่อหน่วยราชการทุกหน่วยงาน

บริการตรวจค้น คัดถ่าย เอกสาร สืบหาพยานหลักฐาน

ถ่ายภาพพยานหลักฐาน

การจะได้รับความยุติธรรมตามกฎหมาย ต้องปรากฏว่าข้อเท็จจริงยุติตามพยานหลักฐาน พยานหลักฐานจึงสำคัญมาก ในการดำเนินคดี ดังนั้นเรามีบริการตรวจ ค้น คัดถ่ายเอกสาร หรือ พยานหลักฐานต่างๆ สืบสวน สอบสวน หาข่าว ถ่ายภาพ ทำแผนที่ ก่อนการดำเนินคดี 

บริการให้คำปรึกษาออนไลน์/นัดพบทนาย

ทนายให้คำปรึกษาออนไลน์

บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ ผ่านแอ็บปลิเคชั่น ไลน์ แมสเซนเจอร์  และผ่านเว็บไซต์ ตลอด 24 ชั่วโมง และมีบริการออกไปพบลูกความตามสถานที่ต่างๆ ค่าบริการตามตกลง ขึ้นอยู่กับฐานะของลูกความ ความเดือดร้อน และสภาวะเศรษฐกิจ 

Facebook Comments (แสดงความคิดเห็น)
error: Content is protected !!